Xavier Querol: “Un cotxe dièsel contamina en NO2 al voltant de 12 o 15 cotxes de benzina”

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). Xavier Querol, investigador del CSIC, ens revela quines mesures s’estan portant a terme i quins són els problemes que encara hi ha per resoldre. Mentre que a nivell d’indústria i transport públic les millores han sigut notables a l’àrea metropolitana – un transport públic que inclou 450 autobusos de gas natural i uns altres 450 amb filtres i catalitzadors – Querol observa que “on no s’ha fet els deures és en reduir el transport privat”.

Continua llegint

L’aire no és només oxigen

Xavier Querol ens explica els quatre contaminants més crítics a Catalunya i la seva regulació

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). L’última vegada que vam parlar amb Xavier Querol vam descobrir que les partícules en suspensió (PM) estaven molt presents quan inhalàvem i que sobretot les del diàmetre més petit posaven en perill la nostra salut. Però què més hi ha a cada bri d’aire que respirem?

Continua llegint

Què són les partícules en suspensió? – amb Xavier Querol

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). Les partícules en suspensió estan constituïdes per partícules sòlides i líquides, una barreja complexa de molècules de la mateixa o diferents substàncies. De composició variada, no les classifiquem pel que estan formades sinó pel la seva mida. Cada bri d’aire que inhalem està ple d’aquestes partícules però no totes es comporten igual dins el nostre organisme.

Tal com ens explica Xavier Querol, investigador del CSIC, fins ara la nostra biologia s’enfrontava amb la pols, el pol·len o el sutge, partícules que qualifica com a “grolleres”. No obstant, ara ens trobem amb fonts d’emissió noves que, lluny de ser naturals, emeten partícules tant fines que poden desafiar els alvèols dels nostres pulmons.

Continua llegint