Assumpta Farran: “No pot ser que la contaminació ens surti gratuïta”

La Directora general de Qualitat Ambiental explica quines són les mesures que creu que s’haurien d’aplicar per reduir la contaminació atmosfèrica a les ciutats i reflexiona sobre el paper de l’Administració en la protecció del que respirem 

ANDREA ZAMORANO (@zp_andrea). L’Assumpta Farran és des de fa 4 anys la Directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest organisme és l’únic de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica. 

Continua llegint

Xavier Querol: “Un cotxe dièsel contamina en NO2 al voltant de 12 o 15 cotxes de benzina”

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). Xavier Querol, investigador del CSIC, ens revela quines mesures s’estan portant a terme i quins són els problemes que encara hi ha per resoldre. Mentre que a nivell d’indústria i transport públic les millores han sigut notables a l’àrea metropolitana – un transport públic que inclou 450 autobusos de gas natural i uns altres 450 amb filtres i catalitzadors – Querol observa que “on no s’ha fet els deures és en reduir el transport privat”.

Continua llegint

L’aire no és només oxigen

Xavier Querol ens explica els quatre contaminants més crítics a Catalunya i la seva regulació

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). L’última vegada que vam parlar amb Xavier Querol vam descobrir que les partícules en suspensió (PM) estaven molt presents quan inhalàvem i que sobretot les del diàmetre més petit posaven en perill la nostra salut. Però què més hi ha a cada bri d’aire que respirem?

Continua llegint

Com funciona el sistema Caliope que pronostica la qualitat de l’aire?

El sistema Caliope desenvolupat al Barcelona Supercomputing Center proporciona dades de diversos contaminants a través de la seva web i d’una app 

ANDREA ZAMORANO (@zp_andrea). Caliope (de CALIdad del aire Operacional Para España) és el nom del complex sistema creat al Barcelona Supercomputing Center (BSC) que pronostica la qualitat de l’aire de les properes 24 hores. Ofereix el pronòstic horari dels nivells de contaminació de tota la península ibèrica i, de forma menys precisa, també d’Europa. Els contaminants que mesura són l’ozó (O3), el diòxid de nitrògen (NO2), el diòxid de sofre (SO2) i les partícules ultrafines (PM10 i PM2,5).

Captura de pantalla d'un mapa de pronòstic de la qualitat de l'aire a la web de Caliope.

Captura de pantalla d’un mapa de pronòstic de la qualitat de l’aire a la web de Caliope.

Continua llegint

Els objectius ambientals d’Europa es quedaran sense complir

Un informe de l’Agència Europea de Medi Ambient avisa que la majoria dels objectius de la UE proposats pel 2050 no es compliran si es segueix aquest ritme

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). L’informe d’avaluació “Estats i perspectives 2015” publicat aquest mes de març per l’Agència Europea de Medi Ambient revela que malgrat les millores i avenços en les polítiques mediambientals, encara ens trobem a mig camí per a arribar a la meta màxima de l’any 2050: “viure bé, dins els límits del nostre planeta”. El document afirma que si no s’accelera el ritme els objectius no es podran assolir. Continua llegint

Sostenibilitat ambiental i carreteres: conceptes oposats o compatibles?

Experts en l’àmbit del transport per carretera van debatre sobre la sostenibilitat d’aquestes infraestructures divendres 20 de febrer a la clausura de la jornada tècnica ‘Seguretat, Sostenibilitat i Intel·ligència: nous reptes, noves carreteres’ 

ANDREA ZAMORANO (zp_andrea). La protecció del medi ambient és compatible amb un sistema de transport basat en la carretera? Com podem fer que les carreteres siguin sostenibles ambientalment? El debat que clausurava la jornada tècnica ‘Seguretat, Sostenibilitat i Intel·ligència: nous reptes, noves carreteres’, titulat ‘Carreteres Sostenibles’, semblava que respondria aquestes preguntes. El col·loqui dirigit a experts del sector de la carretera, organitzat per l’Associació Espanyola de Carreteres, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona va ser enfocat de forma diferent.

Els tres ponents i el moderador durant el debat sobre carreteres sostenibles. // Andrea Zamorano

Els tres ponents i el moderador durant el debat sobre carreteres sostenibles. // Andrea Zamorano

Continua llegint

Què són les partícules en suspensió? – amb Xavier Querol

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). Les partícules en suspensió estan constituïdes per partícules sòlides i líquides, una barreja complexa de molècules de la mateixa o diferents substàncies. De composició variada, no les classifiquem pel que estan formades sinó pel la seva mida. Cada bri d’aire que inhalem està ple d’aquestes partícules però no totes es comporten igual dins el nostre organisme.

Tal com ens explica Xavier Querol, investigador del CSIC, fins ara la nostra biologia s’enfrontava amb la pols, el pol·len o el sutge, partícules que qualifica com a “grolleres”. No obstant, ara ens trobem amb fonts d’emissió noves que, lluny de ser naturals, emeten partícules tant fines que poden desafiar els alvèols dels nostres pulmons.

Continua llegint

Xavier Duran: “El número de vehicles a Barcelona s’hauria de reduir a la meitat”

El químic i periodista científic Xavier Duran ens aproxima a la problemàtica de la contaminació a Barcelona. La conscienciació i les mesures que es podrien aplicar per pal·liar-ho han estat els principals temes tractats. 

Continua llegint

La Generalitat publica un avís per “nivells moderadament elevats” de NO2 a Barcelona

Tub d'escapament d'una motocicleta, una de les fonts emissió de diòxid de nitrogen. // Mar Vila

Tub d’escapament d’una motocicleta, una de les fonts emissió de diòxid de nitrogen. // Mar Vila

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha avisat dels nivells moderadament elevats de diòxid de nitrogen (NO2) tan a Barcelona com a la resta de la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric.

Es preveu que aquesta situació encara es mantingui en les properes 24 hores, segons  les dades registrades per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Tot i així, encara no s’han arribat a complir les condicions perquè es declari un episodi de contaminació atmosfèrica.

Continua llegint

Què és la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric?

CLÀUDIA SACREST (@csacrestm). La Zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric engloba 40 municipis de la comarca del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental que superen els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de la Directiva 2008/50/CE de 21 de maig de la Unió Europea sobre la qualitat de l’aire ambient i atmosfera més neta a Europa.

Per tal de complir amb els valors previstos en aquesta directiva, la legislació espanyola va aprovar el Decret 322/1987 de 23 de setembre que estableix com a procediment declarar zona de protecció especial aquelles àrees on es superin els nivells de contaminació permesos.

Continua llegint